SVESTRA mötesprotokoll 24.3.2000

Tid: fredag 24.3.2000 kl. 12.30-14.00

Plats: Nordicarummet

Närvarande: Mona Forsskåhl, Maria Green-Vänttinen, Helga Hilmisdóttir, Lieselott Lehrer (sekreterare), Hanna Lehti-Eklund, Jan Lindström, Anne-Marie Londen, Mirja Saari (ordförande), Camilla Wide.

Ärende:
Symposium på Tvärminne 17-18.11.2000 (tillsammans med Föreningen för nordisk filologi)

§ 1 Rubrik för symposiet

Som rubrik för symposiet fastslogs "Interaktion och grammatik" + en närmare formulering.

§ 2 Inbjudan

Det bestämdes att inbjudan skall riktas till Svestra, Finska institutionen, Langnet (Programmet "Kielioppi ja vuorovaikutus"), svenska institutioner vid landets universitet, medlemmar av Föreningen för nordisk filologi samt två studenter. Det beräknades komma ca 3 personer från finska institutionen, 3 personer från Langnet (inberäknat Maria Fremer) och två studenter. Från Svestra beräknades 10 personer delta.

§ 3 Anmälan

Det maximala antalet deltagare på Tvärminne visade sig vara ca 40 personer efter att Mirja Saari kontaktat Tvärminne. Antalet platser kommer att fyllas anefter personer anmäler sig. En kallelse angående symposiet och anmälningar till det skall skickas ut med det snaraste. Föreningen för nordiska filologi kommer att skicka ut information om symposiet i maj. Det uppskattades att ca 20 personer från föreningen kommer att anmäla sig.

Det beslöts att en preliminär anmälan till symposiet skall göras redan i vår innan terminen slutar.

Om samtliga ca 40 platser inte fylls ges flera personer möjlighet att delta i symposiet.

§ 4 Föreläsare

Det är möjligt att bjuda in två plenarföreläsare. Det föreslogs att dessa skulle vara Per Linell och Marketta Sundman.

Det förslogs att samma material skulle skickas åt Per Linell, Marketta Sundman och Auli Hakulinen så att dessa skulle kunna föra dialoger angående materialet. PL, MS och AH skulle anknyta sina föreläsningar till materialet.

Möjliga föreläsare från Svestra är: Jan Lindström, Camilla Wide, Hanna Lehti-Eklund, Mona Forsskåhl och Helga Hilmisdóttir.

Det bestämdes även att en person från GRIS skulle presentera GRIS-projektet.

§ 5 Språk

Det fastslogs att det officiella språket på symposiet skall vara svenska.

§ 6 Preliminärt program

Ett preliminärt program för symposiet gjordes:

Fredag 17.11.2000
12.00 Lunch
13.00 Öppnande
13.15 Per Linell
14.00 Marketta Sundman Kommentar + diskussion
15.00 Kaffe
15.30 Föredrag
16.00 Föredrag
16.30 Middag
17.30- Datasessioner i grupper

Lördag 18.11.2000
8.00 Morgonmål
9.00 Auli Hakulinen Matti Rahkonen kommentar
10.45 Kaffe
11.00 Föredrag
11.30 Föredrag
12.00 Lunch
13.15 Föredrag/Datasession
13.45 Föredrag/Datasession
14.30 Kaffe
15.00 Föredrag/Datasession
15.30 Föredrag/Datasession
16.00 Föredrag/Datasession
16.30 Middag

Vid protokollet

LL