SVESTRA mötesprotokoll 25.2.2000

Tid: Fredag 25.2.2000 kl. 12.30-14.50

Plats: Nordica P331

Närvarande: Maria Fremer, Lieselott Lehrer (sekr.), Camilla Lindholm, Jan Lindström, Anne-Marie Londen, Mirja Saari (ordf.), Camilla Wide.

1. Tvärminnesymposium

Det preliminära programmet för Tvärminnesymposiet diskuterades. De svestror som tänker delta i symposiet måsta anmäla sig senast den 6 mars 2000.

Preliminärt program för Tvärminne 16-17.3.2000:

Torsdag 16.3.2000
9.06 Avfärd med tåg till Lappvik (ankomst 10.36,; taxi till Tvärminne)
Inkvartering
12.45 Helen Andersson
13.45 Jan Lindström
Kaffepaus
15.00 Anne-Marie Londen och Jan Lindström
16.00 Mirja Saari
16.30 Middag
18.00 Mona Forsskåhl
19.30 Bastu, kvällsmat

Fredag 17.3.2000
9.00 Camilla Lindholm Datasession
10.00 Lieselott Lehrer Datasession
11.00 Maria Fremer
Kaffe i mötesrummet
12.00 Lunch
EM Hanna Lehti-Eklund?
Carita Rosenberg-Wolff?
14.00 Avfärd (VR-buss till Karis avgår 14.45; ankomst till Helsingfors 16.30)

2. Program för återstående projektmöten våren 2000

De möten som återstår under våren kommer att hållas 16-17.3 (Tvärminne), 24.3, 28.4 och 19.5. Den 7 april hålls inget möte eftersom flera då deltar i "Svenskan 2000".

Det beslöts att programmet för våren skall utgöras av en öppen läsecirkel. Om det uppkommer annat program kan man vid behov avstå från läsecirkeln. Material för mötena delas ut senare.

3. Konferens i Budapest 9-14.7.2000

Konferensen 7th International Pragmatics Conference i Budapest, Ungern, den 9-14 juli 2000 diskuterades. Det beslöts om praktiska arrangemang så som anmälningar och bokning av resor och hotell.

Vid protokollet

LL