SVESTRA mötesprotokoll 19.8.1999

Tid: Onsdag 19.8.1999
Plats: Svidja, seminarierum Fleming
Närvarande: Melina Bister (sekr.), Mona Forsskåhl, Maria Fremer, Helga Hilmisdóttir, Lieselott Lehrer, Hanna Lehti-Eklund, Camilla Lindholm, Jan Lindström, Anne-Marie Londen, Carita Rosenberg-Wolff, Mirja Saari (ordf.), Beatrice Silén, Camilla Wide.

1. SVESTRAs arbetsformer för hösten 1999 samt övrigt program

Projektets arbetsformer diskuterades. Det beslöts om i huvudsak tre olika aktivitetstyper:

Projektmedlemmarna kan presentera egna texter också i avhandlingscirkeln (mera i paragraf 3).

Camilla Lindholm och Camilla Wide föreslog, att vi skulle starta en läsecirkel kring Per Linells bok Approaching dialogue. Läsecirkeln startar i början av hösten.

Det blir en livlig höst inom nordistiken och lingvistiken. I det följande ges en lista över evenemang som nämndes eller diskuterades på mötet:


2. Projektmöten på hösten 1999

Projektet kommer att ha fasta mötestider också på hösten. Som lämplig tid valdes fredagar kl. 12-14. På grund av höstens livliga program kan alla inte delta i alla projektmöten. Höstens tidtabell.

3. Avhandlingscirkel

En avhandlingscirkel hålls varannan tisdag kl. 16-18. Projektmedlemmarna kan presentera sina avhandlingar eller artiklar där. Tidtabell för avhandlingscirkel i höst är följande: 28.9. (Camilla L.), 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12.

4. Broschyr

Den preliminära versionen av SVESTRA:s broschyr kom ut i somras. Broschyren utarbetades med tanke på evalueringsgruppen som besökte Nordica 18.6.1999. Det beslöts att Melina Bister och Maria Fremer utarbetar en ny version som ges ut senare i höst. Projektmedlemmarna ger sina kommentarer och förbättringsförslag senast 3.9.

5. Tvärminnesymposium

Symposiet som skulle ha ordnats i november skjuts upp till kommande vår. Förberedelserna för symposiet bör startas i god tid.

Vid protokollet

MB


Omredigerat för WWW av Maria Fremer 2.9.1999