SVESTRA mötesprotokoll 2.6.1999

Tid: Onsdag 2.6 kl. 9.40-12.45
Plats: Nordica, P336
Närvarande: Melina Bister (sekr.), Mona Forsskåhl, Maria Fremer, Maria Green-Vänttinen, Hanna Lehti-Eklund, Camilla Lindholm, Jan Lindström, Anne-Marie Londen (ordf.), Carita Rosenberg-Wolff, Mirja Saari, Beatrice Silén, Camilla Wide.

1. Evalueringen av institutionen 18.6.1999

Nordica skall evalueras av en internationell expertpanel den 18 juni. Av SVESTRA:s medlemmar kommer Mirja Saari, Anne-Marie Londen, Maria Fremer, Hanna Lehti-Eklund och Jan Lindström att vara närvarande och det beslutades att de  presenterar projektet. Maria Fremer ansvarar för projektets poster och för presentationen av den. Dessutom utarbetas en broschyr (på svenska) om projektet som delas ut till evalueringsgruppen. Melina Bister, Mona Forsskåhl och Maria Fremer ansvarar för broschyren och alla som är med i projektet bidrar med en kort presentation av sin forskning.

2. Seminarium i augusti

Projektet håller ett internt seminarium på Svidja 19-20 augusti i stället för det planerade seminariet i maj som måste inställas. Melina
Bister fick i uppdrag att sköta de praktiska arrangemangen. Diskussionen om det planerade seminariet på Tvärminne i november uppsköts till nästa möte.

3. Övrigt

Carita Rosenberg-Wolff framförde önskemålet att hon skulle få sitta kvar i arbetsrummet på Mannerheimvägen 96 under hösten. Beslutades att hon själv och Mirja Saari för ärendet vidare.

Efter mötet presenterade Mona Forsskåhl en del resultat från den slangundersökning som hon för närvarande arbetar med inom ramen för UNO och dessutom hölls en datasession utifrån Camilla Wides isländska samtalsmaterial.

Vid protokollet

MB


Omredigerat för WWW av Maria Fremer 10.6.1999