SVESTRA:s fredagsprogram för våren 1999

SVESTRA har program varannan vecka på fredag klockan 13:15-15:00 i sal 4 (universitetets huvudbyggnad, tredje våningen, ingång från Fabiansgatan). Dessutom kan alla som vill gå på lunch tillsammans också de fredagar då SVESTRA inte har möten: träff på Nordica klockan 12:15.
22.1
Lunchträff
29.1
Lunchträff
5.2
Datasession: Maria Fremer
12.2
Lunchträff
19.2
Läsecirkel: Hanna Lehti-Eklund presenterar Peter Auers bok Code-switching in conversation: language, interaction and identity (1998)
26.2
Lunchträff
5.3
Datasession: Hanna Lehti-Eklund
12.3
Lunchträff
19.3
Datasession: Melina Bister
26.3
Lunchträff
2.4
Inget program (långfredag)
9.4
Datasession: Jan Lindström
16.4
Lunchträff
23.4
Datasession: Camilla Lindholm & Anne-Marie Londen
30.4
Lunchträff
7.5
Svenskan i Finland 6-7.5 i Joensuu
14.5
Kielitieteen päivät 14-15.5 i Åbo
21.5
Internt symposium 20-21.5 i Nurmijärvi OBS! Flyttat till 19-20.8 på Svidja!
28.5
Lunchträff
 2.6
(onsdag) Extraprogram efter projektmötet: 10.30 presenterar Mona Forsskåhl sin slangundersökning, 11.15 håller Camilla Wide en datasession.

Senast uppdaterad av Maria Fremer 10.6.1999