Nordist-list

Diskussionsforum för nordisterna i Finland


Nordist-list är ett elektroniskt diskussionsforum för dem som sysslar med någon aspekt av universitetsämnet nordiska språk i Finland. Sändlistan skapades på initiativ av Föreningen för nordisk filologi vid seminariet "Nordistikens framtid" den 22 maj 1996. I dag har listan närmare 200 prenumeranter, däribland majoriteten av alla yrkesverksamma nordister vid de finländska universiteten, men vi har prenumeranter även bland studerande och i utlandet.

Via listan sprids aktuell, ämnesmässigt relevant information, bl.a. om konferenser, seminarier, disputationer, publikationer, projekt, lediga tjänster, utbildning och stipendier. Även diskussioner och frågor gällande språk kan föras genom sändlistan. Prenumeranterna får meddelandena kostnadsfritt till sin e-postadress. Listans aktivitet varierar; det sänds dock mer sällan fler än tio meddelanden i månaden.

Nordist-list är en så kallad modererad lista, vilket betyder att varje inlägg granskas innan det sänds vidare till prenumeranterna. Denna praxis är en effektiv spärr mot spam. Moderator är Jan Lindström, professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet.


Prenumerera på listan så här

 • Skicka e-post till: majordomo@helsinki.fi
 • Skriv ingen ärenderad ('Subject').
 • Skriv följande rad i textfältet:
  subscribe nordist-list
  Och komplettera raden med din e-postadress.
 • Till exempel så här:
  subscribe nordist-list lasse.forskare@helsinki.fi

Avbeställ listan

Gör som ovan men använd kommandot "unsubscribe" i stället.
 • Till exempel så här:
  unsubscribe nordist-list lasse.forskare@helsinki.fi

Om du får ny e-postadress är det bra att avbeställa listan med den gamla adressen och därefter prenumerera på den med den nya. På detta sätt hålls listans e-postadresser uppdaterade och den belastas inte av ogiltiga adresser som ger felmeddelanden.

Skicka post till listan så här

 • Använd adressen: nordist-list@helsinki.fi
 • Specificera ärendet på ärenderaden ('Subject').
 • Skriv ett vanligt e-postmeddelande och sänd.

Observera att du inte kan skicka bilagor ('attachments') via Nordist-list.

Alla listprenumeranter får ditt meddelande efter att listans "moderator" har godkänt bidraget.

Styrkommandon

Nordist-list fungerar under ett automatprogram kallat Majordomo. Detta program responderar på en del formella kommandon, om vilka man kan få information genom att:

 • Skicka e-post till: majordomo@helsinki.fi
 • Skriv i textfältet: help
 • Sänd.
Sprid gärna information om listan!


Redaktör för Nordist-listans webbsida Jan Lindström
Sidan uppdaterad 10/5 2011

Bakgrundsgrafiken hämtad från Vendelcrow Graphics