Folkmålsstudier

Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi


Folkmålsstudier ges ut sedan 1933 av Föreningen för nordisk filologi r.f. Tidskriften är en av de få regulbundet utkommande skrifter som presenterar svensk och nordisk språkforskning på högsta vetenskapliga nivå. Trots sitt traditionsrika namn upptar skriftserien alla slags artiklar som anknyter till ämnet nordistik. I Folkmålsstudier ingår artiklar såväl inom dialektologi och språkhistoria som textanalys och samtalsforskning. Artiklarna som publiceras har gått igenom referee-granskning.

Medlemsavgiften i FNF är 20 e per år och inbegriper prenumeration av Folkmålsstudier.

 • Lösnummerförsäljning: Föreningen för nordisk filologi, c/o Nordica, PB 24, FIN-00014 Helsingfors universitet; Lieselott.Nordman@helsinki.fi
 • Distribution och abonnemang: Vetenskapsbokhandeln, Kyrkogatan 14, FIN-00170 Helsingfors; +358-9-635 177
 • Lösnummerpris: 22 euro.


Innehåll

Senaste nummer | Katalog | On-line artiklar | Instruktioner | Redaktion
Föreningen för nordisk filologiSenaste nummer 44 / 2005

Årgång 2005 av Folkmålsstudier, volym 44, kom ut i februari 2006.

Innehåll:

 • Förord
 • Charlotta af Hällström-Reijonen:
  "För den heliga svenskans skull" - redigeringen av Tavaststjernas Lille Karl
 • Anna-Malin Karlsson:
  Var finns betydelsen - i semantiken, i grammatiken eller i kontexten? Reflexioner kring den systemisk-funktionella grammatikens begrepp grammatisk metafor
 • Marianne Nordman:
  Att avsluta doktorsavhandlingar inom nordistiken - en studie i retoriska och andra grepp
 • Grönberg, Anna Gunnarsdotter: Ungdomar och dialekt i Alingsås. Rec. av Viveca Rabb
 • Nikula, Kristina, Alanen, Kaisa och Lönnroth, Harry (red.): Text, bild, samhälle. Rec. av Jonna Ahti
 • Wollin, Lars & Sarén, Maria: Fiktionens texter - och verklighetens. Skisser från ett projekt. Rec. av Jannika Lassus


Katalog

Med hjälp av följande förteckningar kan du studera vilka slags artiklar man har gett ut i serien Folkmålsstudier.

Förteckningarna kan hämtas som pdf-dokument. För att kunna läsa eller ladda ner dem behöver du Adobe Acrobat Reader som du kan hämta här.


On-line artiklar

Följande skrifter är tillgängliga i elektroniskt format.

Artiklarna kan hämtas som pdf-dokument.


Instruktioner

Bidrag för publicering samt skrifter som önskas anmälda tas emot löpande. Läs Instruktioner till författarna vad gäller formatering av manuskripten. Instruktionerna finns också i slutet av en tryckt volym av Folkmålsstudier.

De intresserade ombedes ta kontakt med redaktörerna (e-post: Hanna.Lehti-Eklund@helsinki.fi eller Gunilla.Harling-Kranck@uta.fi).

Observera att Folkmålsstudier följer så kallad referee-praxis. Detta innebär anonym granskning av de insända manuskripten. Manusen granskas av oberoende referenter som antingen förordar utgivning (eventuellt med ändringsförslag) eller avråder från utgivning.


Redaktion

Redaktörer för Folkmålsstudier är

 • prof. Gunilla Harling-Kranck (Tammerfors universitet)
 • prof. Hanna Lehti-Eklund (Helsingfors universitet)

Folkmålsstudier har följande redaktionsråd: Erik Andersson, Marianne Blomqvist, Ann-Marie Ivars, Pirkko Lilius, Jan Lindström, Anne-Marie Londen, Mirja Saari, Peter Slotte, Marketta Sundman, Marika Tandefelt. Utomstående referenter anlitas vid behov.

Omslag

Föreningens och tidskriftens sjuttioåsrjubileum till ära 2002-2003 utkom Folkmålsstudier 43 och de därpå följande volymerna med ett förnyat omslag. Det nya omslaget har designats av grafikerna Tove och Gunnar Bornemann.Redaktör för FNF:s webbsidor är Jan Lindström
Sidan uppdaterad 12/4 2006

Bakgrundsgrafiken hämtad från Vendelcrow Graphics